› 27.3.2017
Lyžařský výcvik 8.-9. třída Od:27.3.2017 Do:1.4.2017
/div>
› 10.4.2017
Ředitelské dny Od:10.4.2017 Do:13.4.2017
/div>
› 14.4.2017

Navrhovaný časový harmonogram:

  • do 25. října – zápis žáků u jednotlivých učitelů na jednotlivá témata – podání přihlášek k absolventské práci třídnímu učiteli
  • do 14. listopadu – odevzdání seznamu třídy řediteli, seznam bude obsahovat: jména žáků, jejich vybraná témata absolventských prací a jména jejich konzultantů
  • do konce listopadu – 1. konzultace (osnova práce – teoretická a praktická část, přehled literatury a pramenů), ke každé konzultaci žák předkládá studentský list, bez listu nelze konzultaci uskutečnit
  • do konce února – 2. konzultace – hrubý koncept práce s naznačením příloh
  • do 16. května – závazný a nejzazší termín odevzdání tištěné písemné práce (svázané v deskách, podoba portfolia), pokud práci neodevzdáš v závazném termínu, bude Ti automaticky o jeden stupeň snížena výsledná známka hodnocení z textové části práce za nedodržení stanoveného termínu
  • do 30. května – odevzdání hrubého konspektu prezentace v PowerPointu konzulantovi, konzultant Ti navrhne možné obsahové i formální úpravy a připomínky, následně můžeš prezentaci dovést do finální podoby
  • do 3. června – závazný a nejzazší termín odevzdání finální podoby prezentace v PowerPointu, po tomto termínu není možno prezentaci již upravovat, v této podobě ji budeš mít spuštěnu na interaktivní tabuli při veřejné prezentaci, pokud prezentaci neodevzdáš v závazném termínu, bude Ti automaticky o jeden stupeň snížena výsledná známka z prezentování za nedodržení stanoveného termínu
  • 9. – 20. června – rozmezí možného termínu veřejné prezentace AP, přesný termín bude včas upřesněn dle harmonogramu závěru školního roku