Aktivity žáků

Biologická olympiáda

Do okresního kola biologické olympiády jsme v tomto školním roce vyslali pět žáků.

Z toho se tři stali úspěšnými řešiteli (získali více než šedesát procent bodů). V kategorii D (6.a 7. třída) se nejlépe umístil Jakub Zima (11. místo) a v kategorii C (8. a 9. třída) vybojovala 12. místo Anežka Hofmanová. Kompletní výsledky jsou uvedeny na stránkách http://soutezekhk.ssis.cz.
Součástí náročné soutěže byly opět vstupní úkoly. Jakub Zima a Magdalena Nováková vyhledávali v přírodě pobytová znamení, Anežka Hofmanová prozkoumala vývržky, Jitka Pochobradská s Natálií Popkovou odlévaly stopy zvěře.
Kromě vstupních úkolů museli žáci zvládnout ještě test teoretických znalostí, laboratorní práci a poznat čtyřicet přírodnin.
Všem výše uvedeným žákům děkujeme za reprezentaci školy.