Absolventské práce | Pro rodiče

Časový harmonogram absolventských prací 2017/2018

 

do 22. října zápis žáků u jednotlivých učitelů na jednotlivá témata – podání přihlášek k absolventské práci učiteli informatiky
do 10. listopadu odevzdání seznamu třídy řediteli, seznam bude obsahovat: jména žáků, jejich vybraná témata absolventských prací a jména jejich konzultantů
do konce listopadu
1. konzultace (osnova práce – teoretická a praktická část, přehled literatury a pramenů), ke každé konzultaci žák předkládá studentský list, bez listu nelze konzultaci uskutečnit
do konce února 2. konzultace – hrubý koncept práce s naznačením příloh
do 11. května závazný a nejzazší termín odevzdání tištěné písemné práce (svázané v deskách, podoba portfolia), pokud práci neodevzdáš v závazném termínu, bude Ti automaticky o jeden stupeň snížena výsledná známka hodnocení z textové části práce za nedodržení stanoveného termínu
do 1. června odevzdání hrubého konspektu prezentace v PowerPointu konzultantovi, konzultant Ti navrhne možné obsahové i formální úpravy a připomínky, následně můžeš prezentaci dovést do finální podoby
do 8.června závazný a nejzazší termín odevzdání finální podoby prezentace v PowerPointu, po tomto termínu není možno prezentaci již upravovat, v této podobě ji budeš mít spuštěnu na interaktivní tabuli při veřejné prezentaci, pokud prezentaci neodevzdáš v závazném termínu, bude Ti automaticky o jeden stupeň snížena výsledná známka z prezentování za nedodržení stanoveného termínu
během června rozmezí možného termínu veřejné prezentace AP, přesný termín bude včas upřesněn dle harmonogramu závěru školního roku