Obědy ve školní jídelně - POZOR!

Všichni žáci, kteří se v loňském roce stravovali ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy i pro tento školní rok. Pokud žáci chodili na obědy v pondělí, počítá

Vnitřní řád školní jídelny

Kdy je výdej obědů, kolik je nutné za ně zaplatit, kdy se strava odhlašuje apod.