Vnitřní řád školní jídelny

Kdy je výdej obědů, kolik je nutné za ně zaplatit, kdy se strava odhlašuje apod.