Akce školky

Jak Slůňata trávila měsíc říjen

Podívejte se na malou ochutnávku toho, co Slůňata v měsíci říjnu zažívala. Navštívili jsme divadelní představení v Žacléři „Mňam pohádky aneb Vaříme a jíme na jevišti“, pouštěli jsme draka na louce nad ZŠ společně s Myškami, Koťaty a s kamarády z 1. třídy. Navštívil nás i pan nadpraporčík Udo Ertner z trutnovského oddělení PČR. Také jsme v rámci tvořivých dílniček vytvořili mnoho výtvarných děl, výsledky naší práce jsme vystavili na nástěnky u třídy v podkroví i v šatně. Na nástěnku ve třídě jsme umístili vypracované pracovní listy s podzimní tématikou. Využívali jsme pěkného podzimního počasí a kreslili křídami na chodníky a asfalt u školy, chodili jsme na vycházky po okolí obce a proběhli jsme se i na louce. Z přírodnin jsme si vytvořili skřítka Podzimníčka a společně s ním, s ostatními dětmi ze školky a s Matkou Přírodou jsme se vydali zamykat les. A již teď se všichni těšíme na zážitky, které nám přinese měsíc listopad J.