Pro rodiče

Konec papírových žákovských knížek na 2. stupni

Příští týden v pátek, 13. 10. 2017, přechází 2. stupeň plně k užívání elektronické žákovské knížky (dále jen EŽK), platnost papírových žákovských knížek končí. Od tohoto data budou zákonní zástupci informováni o prospěchu svých dětí JEN prostřednictvím její elektronické podoby. Pokud jste si doposud nevyzvedli kódy potřebné pro přístup do EŽK, domluvte si schůzku s třídním učitelem svého dítěte. Bez těchto kódů není přístup do systému EŽK možný. Od 13.10.2017 je EŽK jedinou možností, jak omluvit absenci žáků.

Na 1. stupni zůstávají papírové žákovské knížky v platnosti souběžně s EŽK.