První pomoc

V úterý 4. prosince si žáci 6. a 7. ročníku názorně připomenuli a prakticky procvičili poskytnutí první pomoci pod vedením pánů Říhy ml. a Říhy st. z MS ČČK Žacléř.

Rozsvícení vánočního stromu

V pondělí 3. prosince 2012 jsme po roce znovu rozsvítili vánoční strom. Více na přiloženém videu. (video) Ke stažení zde: rozsviceni_stromu

Je libo kapříka?

Bubákoviny

Ve čtvrtek 1. listopadu se uskutečnily historicky první “Bubákoviny”. Na to jak se vydařily se podívejte na přiloženém videu. (video) Ke stažení zde: bubakoviny

Školská rada

Právní podklady pro činnost Činnost školské rady vychází ze zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Působnost školské rady upravuje §167 a §168 tohoto zákona. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který stanoví počet členů a vydá […]

Ozdoby z čajových pytlíků

Seznam absolventských prací - 9. třída 2012/13

Jak již se na naší škole stalo tradicí, tak i v letošním školním roce žáci 9. třídy pracují na závěrečných absolventských pracích. Prokáží schopnost nastudovat teoretické poznatky o svém dobrovolně zvoleném tématu a aplikovat je v praxi a to za pomoci svého konzultanta. Získané poznatky žáci sepíší v písemné části práce a k ústní obhajobě si připraví prezentace, které budou […]

Medvíďata cvičí každý čtvrtek

Kůň pro sv. Martina

Návštěvní devatero Mateřského klubu Medvíďata

Co v MK platí a jaké jsou pravidla našeho setkávání?