Třídy

Poděkování sponzorům dětského dne

Děkujeme sponzorům dětského dne, s jejichž finanční pomocí jsme mohli dopřát žákům 1. stupně parádní oslavu jejich svátku. 

Výletu se zúčastnilo 71 žáků, vstupné bylo částkou 13 000,- hrazeno ze sponzorských darů, doprava byla hrazena z fondu Rady rodičů.

Sponzoři:

Ing. Jan Zuzánek Saar Gummi Czech, s. r. o., Keramtech, s. r. o., p. Pavel Hamák, p. Lubor Hájek, p. Karel Joudal, p. Marek Chlebo, Ing. V. Matějka