9.třída

Přijímací řízení na SŠ – školní rok 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení na SŠ zde. 

Žáci vycházející v tomto školním roce ze základní školy mohli odeslat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo dvě přihlášky na dva obory na téže SŠ. Možnost odeslání dvou přihlášek využili všichni žáci 9. třídy.

Celkem bylo na následující SŠ odesláno 22 přihlášek:
SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují (dvě přihlášky), SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují (dvě přihlášky), VOŠ zdravotnická a SZŠ Trutnov (jedna přihláška), SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem (jedna přihláška), SPŠ Trutnov (tři přihlášky), Gymnázium Trutnov (tři přihlášky), SOŠ a SOU Trutnov (tři přihlášky), Gymnázium Dvůr Králové nad Labem (dvě přihlášky), SOU Lázně Bělohrad (jedna přihláška), Česká lesnická akademie Trutnov (dvě přihlášky), SŠ řemeslná Jaroměř (jedna přihláška), SPŠ chemická Pardubice (jedna přihláška).

Pět žáků zvolilo následující obory s maturitou:
zdravotnické lyceum (jedna přihláška), gymnázium (pět přihlášek), elektrotechnika (jedna přihláška), lesnictví (jedna přihláška), bezpečnostně správní činnost (jedna přihláška).

Sedm žáků odeslalo přihlášky na následující učební obory zakončené výučním listem:
kuchař – číšník (pět přihlášek), elektrikář, strojní mechanik, tesař, opravář zemědělských strojů, cukrář, lesní mechanizátor, kadeřník – kadeřnice (dvě přihlášky).

Výsledky přijímacího řízení na střední školy

Přijímací řízení na učební obory bylo založeno především na srovnání prospěchu a hodnocení ze ZŠ. Na maturitní obory, na které se hlásili žáci naší školy, se konaly přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (Cermat). Tyto zkoušky úspěšně vykonali všichni naši žáci (podle kritérií ředitelů jednotlivých SŠ).

V prvním kole přijímacího řízení uspěli všichni žáci 9. ročníku alespoň u jednoho ze dvou zvolených oborů nebo škol. Jedna žákyně byla přijata na základě odvolání (úspěšně vykonala přijímací zkoušky, z kapacitních důvodů se však nejprve nevešla do přijímaného počtu žáků). Z celkového počtu 22 odeslaných přihlášek byly splněny podmínky přijímacího řízení a žáci byli přijati v 19 případech.

Z jedenácti žáků 9. třídy nastoupí v září na tříleté učební obory šest žáků:

kuchař – číšník (Teplice nad Metují a Trutnov), opravář zemědělských strojů (Lázně Bělohrad), kadeřník (Dvůr Králové nad Labem), cukrář (Trutnov), tesař (Jaroměř).

Pět žáků nastoupí na čtyřleté maturitní obory:

gymnázium (Trutnov) – dva žáci, zdravotnické lyceum (Trutnov), elektrotechnika (Trutnov), lesnictví (Trutnov).