› 24.4.2019
› 1.5.2019
› 6.5.2019
› 7.5.2019
› 8.5.2019
› 28.6.2019
9.třída

Přijímací řízení na SŠ – školní rok 2016/2017

Kam povedou kroky našich deváťáků?

Žáci vycházející v tomto školním roce ze základní školy mohli odeslat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo dvě přihlášky na dva obory na téže SŠ. Možnost odeslání dvou přihlášek využili všichni žáci 9. třídy.
Celkem bylo na následující SŠ odesláno 14 přihlášek:
Česká lesnická akademie Trutnov (jedna přihláška), SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem (jedna přihláška), SPŠ Trutnov (šest přihlášek), Gymnázium Trutnov (jedna přihláška), SOU Lázně Bělohrad (dvě přihlášky), SOŠ a SOU Trutnov (jedna přihláška), Integrovaná SŠ Nová Paka (jedna přihláška), SŠ řemeslná Jaroměř (jedna přihláška).
Tři žáci zvolili následující obory s maturitou: lesnictví (jedna přihláška), gymnázium (jedna přihláška), slaboproudá elektrotechnika (jedna přihláška), informační technologie (dvě přihlášky).
Čtyři žáci odeslali přihlášky na následující učební obory zakončené výučním listem: opravář zemědělských strojů (tři přihlášky), elektrikář (jedna přihláška), nástrojař (čtyři přihlášky), tesař (jedna přihláška).

Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Přijímací řízení na učební obory bylo založeno především na srovnání prospěchu a hodnocení ze ZŠ. Na maturitní obory se konaly jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (centrálně zadávané testy společnosti Cermat).

V prvním kole přijímacího řízení uspěli všichni žáci 9. ročníku alespoň u jednoho ze dvou zvolených oborů nebo škol. Z celkového počtu 14 odeslaných přihlášek byly splněny podmínky přijímacího řízení a žáci byli přijati v 10 případech. Jeden žák byl následně přijat na základě odvolání na maturitní obor.

Ze sedmi žáků 9. třídy nastoupí v září na tříleté učební obory čtyři žáci:
2x opravář zemědělských strojů (Lázně Bělohrad), 2x nástrojař (Trutnov).

Tři žáci nastoupí na čtyřleté maturitní obory:
lesnictví (Trutnov), informační technologie (Trutnov), informační technologie (Dvůr Králové n. L.).

Jednu přihlášku odeslal žák vycházející z 8. třídy ve druhém kole přijímacího řízení na SŠ Sluneční Hostinné (obor zednické práce) a byl přijat.