Akce školy

Recyklohraní - sběr drobného elektra

Máte doma staré elektrospotřebiče? Přineste je k nám. Od 2.-20. října 2017 bude probíhat sběr drobného elektra, které bude následně zrecyklováno specializovanými firmami (ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení, ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií, ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení), které zároveň spolufinancují projekt Recyklohraní, do něhož je naše škola dlouhodobě zapojena.

POZOR!!!
Pokud budete chtít odevzdat větší elektrospotřebiče, přivezte je do školy až poslední den, tj. 20.10., škola nedisponuje dostatečně velkými prostory pro jejich skladování.