- ZŠ a MŠ Bernartice - http://www.zsbernartice.cz -

Seznam sešitů pro 2.stupeň

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2017/2018
VI. Třída VII. třída VIII. třída IX. třída
       
Přírodopis 440 440 440 440
Chemie 440 440
Zeměpis 440 440 440 440
Výchova ke zdraví 524 524 524
Vp – přírodovědná praktika 420 420
Vp – chemicko-biologická pr. 420 420
Český jazyk 644, 564, 544, 524 – 3 ks 644,564, 544, 524 – 3 ks 644,564, 544, 524 – 3 ks 644,564, 544, 524 – 3 ks
Matematika 644, 420, 465, 525 644, 420, 445, 545 644, 445, 545 644, 420, 445, 545
Německý jazyk 644, 544, 524 644, 544, 524 644, 544, 524 544,524
Fyzika 545 545 545 545
Výchova k občanství 524 524 544 544
Praktika z čj 524 524 524 524
Anglický jazyk 544, 524 2x 544, 524 – 2 k 544, 524 544, 524 – 2 ks
Tělesná výchova 440 440 440 440
Informatika 524 524 524 524
Dějepis 440 440 440 440
VV – barevné papíry, tyčinku lepidla, vodovky, štětce, kelímek, čtvrtky:  A4 bílá 20 ks, žl. 10 ks, A3 bílá 20 ks, žl. 10 ks.