Školní družina

Školní družina v první školní den

V pondělí 3. září bude školní družina otevřena od 6,15 do 13 hodin.