Aktivity žáků

Velikonoční pracovní vyučování ve 3. a 4. třídě

Velikonoce, kam se podíváš. Žáci 3. a 4. třídy vyšívali velikonoční motivy.

Ani drobná poranění, která tvoření provázela, neodradila holky a chlapce od nelehké práce. I přes několik málo problémů (chybějící uzlík, ztracený konec bavlnky či neplánovaně vzniklý spletenec), prokázali všichni zúčastnění svůj zápal. Odměnou jim byly vlastnoručně ozdobené velikonoční motivy.