Zájmové kroužky

Zájmové útvary 2015-2016

Kroužky pro letošní školní rok jsou vypsány.

Žákům letos nabízíme následující kroužky (viz tabulka). Poplatek za každý kroužek je 300 Kč/žák/rok, v ceně je zahrnuto pojištění žáka v rámci výuky daného kroužku. U keramického kroužku budou žáci navíc hradit částku na materiál a pomůcky, výši doplatku stanoví vyučující. Kroužky se konají od října do května.

Název kroužku Vedoucí Termín
Myslivecký Stárek Pondělí od 16,00
Rybářský Knap Úterý od 15,30
Keramický Lančová Úterý 13,00 – 14,30
Keramický Hejnová Úterý 14,30 – 16,00
Dramatický Hejnová Úterý 13,15 – 14,15
Sportovní (1.–5. tř.) Bartošová Pátek 13,30 –   14,30
Florbal (5.–9. tř.) Kroužek Středa 15,00- 16,30
Basketbal (2.–5. tř.) Kroužek Středa 14,00 -15,00
Flétničky Tomková Dle dohody
Háčkování  Venclová Dle dohody