Provozní zaměstnanci

účetní
Regina Pechová
pechova@zsbernartice.cz
školník
Petr Ficker
vedoucí kuchařka
Blanka Pochobradská
pochobradska@zsbernartice.cz
kuchařka
Martina Feltlová feltlova@zsbernartice.cz
kuchařka Marcela Lebedová
úklid ZŠ Pavel Kirsch
úklid ZŠ Blanka Pochobradská
úklid MŠ Petra Tůmová