Září  2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Zápis k povinné školní docházce do základní školy pro školní rok 2020/2021

Organizace zápisu do 1. třídy:

Zápis se uskuteční v období od 14. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Jak podat žádost o přijetí?

PRVNÍ VARIANTA
Prosíme, využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“ na našich webových stránkách
Postup:
– nejprve klikněte na

tento odkaz


– poté pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů (v případě přijetí budou tyto údaje přeneseny do matriky školy, v případě nepřijetí vymazány),
– následně dokončete registraci,
– systém vygeneruje Žádost o přijetí ke školní docházce a na té registrační číslo uchazeče,
– tuto žádost vytiskněte a podepište,
– vaši žádost o přijetí musíte na závěr doručit do školy, a to některým z následujících způsobů
a) vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte v obálce do schránky (vpravo od dveří) u hlavního vchodu školy (vchod je ve směru od parkoviště a od OÚ),
b) vytištěnou a podepsanou žádost odešlete poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov, Bernartice 166, 54204),
c) žádost odešlete datovou schránkou: datová schránka školy je ebsmbgh,
d) žádost odešlete e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pozor! – prostý e-mail nebude brán v potaz): e-mail školy je skola@zsbernartice.cz

DRUHÁ VARIANTA
Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky, bude Vám v termínu zápisu (v období 14.4. – 24.4.) poskytnuta náhradní možnost:
Postup:
– dostavte se k hlavní budově školy dle vlastní volby v těchto termínech:
15.4. ve středu od 7:00 do 9:00
16.4. ve čtvrtek od 14:00 do 17:00
20.4. v pondělí od 7:00 do 9:00
22.4. ve středu od 7:00 do 9:00
23.4. ve čtvrtek od 14:00 do 17:00

– zazvoňte na zvonek označený ŘEDITELNA v ranních termínech a na zvonek DRUŽINA v odpoledních termínech,
– následně budete vpuštěni do budovy a ihned za vstupem naleznete na školní lavici vytištěnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, vyplněný vzor žádosti, obálku a psací potřeby,
– žádost vyplňte (bez všech vyplněných osobních a kontaktních údajů nebude brána žádost v potaz), dále vložte do obálky a vhoďte do schránky u hlavního vchodu školy (vpravo od dveří)
Pozn.: v případě přijetí budou tyto údaje přeneseny do matriky školy, v případě nepřijetí vymazány.

Dokončení zápisu ze strany školy

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail následné informace:

1) způsoby, jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji
2) těm z Vás, kteří nepodali žádost o přijetí přes „Online zápis do školy“, zašleme přidělené registrační číslo
3) výsledky zápisu vyvěsíme pod uvedenými registračními čísly na stánkách školy a vchodových dveřích školy
4) na Vámi uvedený e-mail pošleme po skončení mimořádných opatření pozvánku na osobní setkání u nás ve škole. To proběhne mimo jiných s třídní učitelkou budoucí 1. třídy paní Mgr. Ludmilou Thamovou.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 budou přijaty všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.
Jednou z podmínek je splnění věku dítěte.

Věk dítěte:

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).
K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 9. – 31. 12. 2014 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Ve školním roce 2020/21 bude otevřena jedna 1. třída. Ta bude naplněna do maximálního počtu 25 žáků. V případě vyššího počtu přihlášených budou otevřeny dvě 1. třídy.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Vydání rozhodnutí o přijetí
Po podání žádosti o přijetí obdrží zákonní zástupci dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu do 1. třídy (předpokládaný termín zveřejnění je 11.5. 2020) bude dle školského zákona, § 183, odst. 2 oznámeno rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Oznámení bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude umístěn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy – www.zsbernartice.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 6. 5. 2020 v době od 8.00 do 10:00 hod. v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole nejpozději do 30. 4. 2020, a to včetně těchto příloh, bez nichž nebude žádosti o odklad školní docházky vyhověno.
Dvě povinné přílohy k žádosti o odklad:

1) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
2) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dvou dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Postup v případě žádosti o odklad školní docházky:

PRVNÍ VARIANTA

– na webových stránkách školy si stáhněte formulář Žádost o odklad školní docházky

zde


– vyplňte formulář (osobní údaje, kontaktní údaje)
Pozn.: pokud bude odložena školní docházka, budou osobní údaje bezprostředně po skončení zápisu do 1. třídy vymazány
– Vyplněný formulář doručte včetně obou příloh do školy a to některým z následujících způsobů:
a) vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte v obálce do schránky (vpravo od dveří) u hlavního vchodu školy (vchod je ve směru od parkoviště a od OÚ),
b) vytištěnou a podepsanou žádost odešlete poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov, Bernartice 166, 54204),
c) žádost odešlete datovou schránkou: datová schránka školy je ebsmbgh,
d) žádost odešlete e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (pozor! – prostý e-mail nebude brán v potaz): e-mail školy je skola@zsbernartice.cz

DRUHÁ VARIANTA

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky stáhnout z webových stránek školy, postupujte takto:

– dostavte se k hlavní budově školy dle vlastní volby v těchto termínech:
15.4. ve středu od 7:00 do 9:00
16.4. ve čtvrtek od 14:00 do 17:00
20.4. v pondělí od 7:00 do 9:00
22.4. ve středu od 7:00 do 9:00
23.4. ve čtvrtek od 14:00 do 17:00
30.4. ve čtvrtek od 14:00 do 17:00

– zazvoňte na zvonek DRUŽINA,
– následně budete vpuštěni do budovy a ihned za vstupem naleznete na školní lavici vytištěnou Žádost o odklad školní docházky, vyplněný vzor žádosti, obálku a psací potřeby,
– žádost vyplňte (bez všech vyplněných osobních a kontaktních údajů nebude brána žádost v potaz), dále vložte do obálky a vhoďte do schránky u hlavního vchodu školy (vpravo od dveří)

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy Mgr. Michala Kroužka na e-mail: krouzek@zsbernartice.cz a uveďte případně své telefonní číslo.

Děkujeme za Vaši přízeň. Doufáme, že budete s činností školy a vzděláváním Vašeho dítěte spokojeni.
Těšíme se na spolupráci a brzké osobní setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
S pozdravem Michal Kroužek