Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Doporučený postup při zpracovávání absolventské práce:

 • výběr tématu (nejlépe dle svých zájmů)
 • stanovení osnovy práce
 • shromáždění informačních zdrojů: literatury, pramenů, materiálů, webů, informací k teoretické části práce, shromáždění podkladů pro praktickou část práce (vytvoření dotazníků, rozhovorů, experimentů, …), shromáždění podkladů pro obrázkové přílohy
 • zpracování konceptu
 • zpracování čistopisu
 • průběžné konzultace s konzultantem (vedoucím práce)
 • průběžně si veď i seznam použitých zdrojů (literatura, internet), nezapomeň na citace a jejich správnou formu

POZOR! Je zapotřebí spojit více informačních zdrojů – i toto se hodnotí. Nutno použít alespoň spojení 3 zdrojů: minimálně 2 zdroje knižní a 1 zdroj internetový (čím více, tím lépe).

Závazné uspořádání absolventské práce:

 1. Titulní strana (včetně loga školy, užij vzor titulní strany, který jsi dostal)
 2. Obsah (včetně stránkování, vygeneruj ho v Microsoft Wordu)
 3. Úvod (seznámení s obsahem a cílem práce, důvody zvolení tématu, …)
 4. Vlastní text práce členěný na kapitoly a odstavce, jednotlivé kapitoly číslujeme (práce by měla obsahovat teoretickou a praktickou – výzkumnou – část), pokud vkládáš pro názornost obrázky, nezapomeň je také pojmenovat (např.: Obr. č. 1: Smetánka lékařská) a v použitých zdrojích citovat
 5. Závěr (vlastní zhodnocení práce, závěry, její přínosy, užitečnost pro Tebe i okolí, ponaučení, získané nové poznatky teoretické i praktické, závěrečné shrnutí, zakončení práce)
 6. Přílohy (není nutno užít přímo název kapitoly Přílohy jako další část práce, jedná se o obrazový materiál, který je možno zařadit již přímo a průběžně do textu samotné práce vždy, když je to vhodné a obrázek doplňuje a osvětluje samotný text)
 7. Použité zdroje: (uvádíme zdroje textové i obrázkové)
  • Text: internetové zdroje (zkopírovat celé znění přesné webové adresy, odkud je text čerpán, do závorky uvést datum stažení textu)
   literatura – v této formě: autor (autoři), název knihy (podtitul), popř. název časopisu, učebnice, pořadí vydání, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, ISBN
   POZOR!
   Doslovné citace z knih nebo internetu uvádíme do „uvozovek“ , je možno užít i kurzívu, za horní uvozovku vložíme poznámku pod čarou, do poznámky pod čarou uvedeme daný zdroj (webovou adresu a dataci nebo bibliografickou normu citované knihy)
   Příklad citace internetového zdroje:
   http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317&hl=havel+ (8. 10. 2012)

   Příklady závazné bibliografické normy:

   Nelešovská, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-
   Př.: Mareš, J.; Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
  • Obrázky: webová adresa (v závorce datum stažení obrázku), nebo citace knihy, ze které je obrázek neskenován, do bibliografické normy uveď i číslo dané stránky
   Př.: Mareš, J.; Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 112-113. ISBN 80-210-1070-3.