Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Absolventské práce pro 9. ročník

Základní pravidla

Absolventské práce jsou pro žáky 9. třídy povinné.

Práci je nutno zpracovat na počítači ve standardizované podobě:
60 úhozů na řádek, 30 řádků na stránku, řádkování 1,5, velikost písma 12, druh písma – Times new Roman, text zarovnat do bloku.

Práce bude klasifikována (známkou, slovně).

Cíl: Zpracovat odbornou práci v tištěné podobě a vlastní prezentaci doprovázenou prezentačním materiálem (plakát, myšlenková mapa, prezentace v PowerPointu apod.), vystoupit a odprezentovat práci před komisí.
Postup: žák při vypracování využije odbornou literaturu a dostupné prameny, popř. vlastní měření, výzkum či pozorování.
Rozsah: min. 3 strany vlastního textu + přílohy
Hodnocení: slovně a klasifikací  (provádí komise, konzultující učitel a jeden další navržený pedagog)

Odevzdání: V jednom vyhotovení ve škole – svázané – podoba portfolia. Kopii si ponechá žák pro vlastní potřebu. Vytištěný finální podoby je možné vytisknout ve škole. Pokud žák bude mít zájem, umožní se mu práce na počítači ve škole v předem určených hodinách (s připojením na internet).

Přihláška: Každý žák obdrží od třídního učitele přihlášku ročníkové práci, jež si vyplní a nechá potvrdit konzultujícím učitelem. Odevzdá svému konzultujícímu učiteli do stanoveného termínu.
Studentský list slouží k zaznamenávání konzultací. Žák jej dostane od třídního učitele společně s přihláškou. Konzultující učitelé do něj zapisují spolu s datem konzultace i hlavní úkoly, které má student do příští konzultace splnit, popřípadě jiné důležité poznámky k práci.
Konzultace jsou povinné celkem dvě, pokud se žák nemůže k předem domluvené konzultaci dostavit, je povinen se omluvit předem.
I. hodnotí se osnova práce – rozsah – 10-15 řádků, kde je uvedeno:
– hlavní zaměření
– předběžné členění práce – osnova
– předběžný seznam literatury a pramenů
– při výzkumné studii nastíní předběžný postup
II. hodnocení se koncept práce
– členění na kapitoly
– samotný obsah
– naznačení obsahu příloh
Další konzultace jsou pouze na žádost studenta.
Do studentského listu konzultující učitel zaznamenává datum konzultace, připomínky k práci. Ke každé konzultaci žák předkládá studentský list – bez listu nelze konzultaci uskutečnit.

PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ

ap-vzhled

Vzhled titulní strany

  • Než práci odevzdáš, důkladně si zkontroluj pravopis. Bylo by škoda obsahově skvělou práci odevzdat plnou hrubek.
  • Pro kontrolu pravopisu použij nejlépe vlastní hlavu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, PČP.
  • Pokud si s pravopisem nebudeš vědět rady nebo budeš chtít mít jistotu, požádej o radu vyučující českého jazyka.
  • Vše, co vytvoříš, si zavčas ulož do počítače a také zálohuj (vypaluj) na přepisovatelné CD (počítač může zlikvidovat virus).