Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Globe u nás

Mezinárodní program GLOBE

Naše škola je od roku 2007 zapojena do mezinárodního programu Globe. GLOBE je dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování. Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti.
Garantem programu pro ČR je sdružení Tereza (www.terezanet.cz), které vypracovalo následující cíle a výstupy pro školní vzdělávací programy.
Vzdělávací cíle programu Globe jsou v souladu s novým pojetím průřezového tématu environmentální výchova. Výstupy jsou stanovené ve všech pěti klíčových tématech environmentální výchovy (senzitivita, zákonitosti, výzkumné dovednosti, problémy a konflikty, akční strategie).

SENZITIVITA
– žák chodí rád do přírody v okolí školy, všímá si jevů v přírodě a ostatním předává, jak tyto jevy vnímá

ZÁKONITOSTI
–  žák zkoumá zákonitosti fungování životního prostředí
– na základě vlastních pozorování si žák uvědomuje, že Země je provázaný přírodní systém
– žák rozpozná, kdy je narušeno přírodní prostředí v místě, kde žije

VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI
– žák během zkoumání zákonitostí životního prostředí získává výzkumné dovednosti a znalosti, které dále využije spolu s výsledky vlastního bádání k identifikaci a řešení problémů ve svém okolí

PROBLÉMY A KONFLIKTY, AKČNÍ STRATEGIE
– žák rozpozná problém životního prostředí ve svém okolí, analyzuje ho, hledá různé způsoby řešení a zhodnotí, jestli se na jeho řešení může podílet i on sám.
– zkoumá problém globálního charakteru, nahlíží na problém z různých úhlů pohledu a vyjádří svůj postoj k řešení problému.
– žák jedná tak, aby zmírnil nebo vyřešil problém životního prostředí ve svém okolí za využití jemu dostupných strategií.

Co žáci v programu dělají?
S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci zkoumají kvalitu vody a půdy (hydrologická a pedologická měření), pozorují vývoj počasí a podnebí (meteorologická měření), zkoumají druhy porostů (vegetační pokryv, fenologie), zjišťují výskyt rostlin a živočichů. V rámci každodenních meteorologických měření žáci zjišťují okamžitou, maximální a minimální teplotu vzduchu, množství kapalných a pevných srážek, oblačnost, typy mraků a kondenzačních čar, vlhkost vzduchu,… V rámci hydrologických měření zjišťují jednou týdně  průhlednost, pH, konduktivitu a teplotu vody.

Kteří žáci se programu zúčastní?
Do programu jsou zapojeni žáci v rámci volitelných předmětů – přírodovědná praktika a chemicko-biologická praktika. Program je určen pro žáky 2. stupně.

Kde najdete výsledky měření?
Získaná data jsou odesílána do mezinárodní databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Výsledky jsou k dispozici na stránkách www.globe.gov, kde lze vyhledat údaje ze všech zapojených škol. Naše škola je vedena pod názvem ZŠ a MŠ Bernartice.