Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Inovativní metody rozvoje čtenářských dovedností

 

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Název projektu: Inovativní metody rozvoje čtenářských dovedností a nauky místních reálií na ZŠ Bernartice
Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000609
Rozpočet projektu celkem: 5 721 136,95 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 09. 2019

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářských dovedností a rozšíření znalosti místních reálií žáků druhého stupně ZŠ Bernartice. V pilotním projektu vznikne pět vzdělávacích modulů: dvě literární čítanky (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník), dvě historické čítanky (6. – 8. ročník, 9. ročník) a předmět regionální vlastivěda. Ke všem modulům bude vypracován vzdělávací plán a učebnice.

Čítanky a učebnice nového předmětu budou obsahovat teoretickou i praktickou část, například ve formě pracovních listů a doprovodných aktivit. Díky tomu budou moderní výukové metody klíčovou součástí stěžejních materiálů pro výuku daných předmětů. Všechny obsažené texty budou zaměřeny na místní reálie trutnovského regionu – zvyky, pamětihodnosti,  tím budou žákům texty blíže a bude umožněna vyšší míra jejich identifikace s probíranou látkou, což povede ke zvýšení motivace. Kromě osvojení klíčových kompetencí v oblasti funkční gramotnosti se žáci také tímto způsobem lépe seznámí s prostředím, ve kterém vyrůstají.

Dále budou realizovány mimoškolní aktivity, které umožní pilotní vyzkoušení inovativních aktivit – konkrétně se jedná o literární kroužek a historický kroužek, které budou probíhat ve školním roce 2016/17 a dále vlastivědný kroužek, který bude probíhat ve školním roce 2017/2018. V těchto kroužcích budou autoři modulů zkoušet využití nových metod, které posléze zařadí do čítanek. Dále budou po celou dobu trvání projektu probíhat doprovodné volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj exekutivních dovedností – dramatický kroužek a projekt školního časopisu.

Pomyslným vrcholem nového vzdělávacího programu je pak modul absolventských prací pro 9. ročník – na základě schopností nabytých absolvováním předcházejících vzdělávacích modulů žáci vypracují závěrečnou práci na zvolené téma s regionálním zaměřením. Na pravidelných setkáních s vedoucími prací budou žáci provádět základní výzkum a připravovat práci k závěrečné obhajobě před oponentem.

 

Cíle projektu:

  1. Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zejména prostřednictvím socioekonomické integrace marginalizovaných komunit;
  2. Vyšší míru začlenění socioekonomicky znevýhodněných žáků do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím zdokonalování funkční gramotnosti.
  3. Zapojení nových vzdělávacích metod do výuky, motivace pedagogů k inovativnímu přístupu.
  4. Zlepšení dovedností v oblasti práce s textem za účelem odstranění bariér, se kterými se při četbě někteří žáci potýkají.
  5. Lepší budoucí postavení žáků na trhu práce.
  6. Ukotvení žáků z kulturně odlišného zázemí v prostředí, ve kterém žijí
  7. Přispění ke zvrácení regionálního trendu vysokého poměru odchodů za prací

 

Tento projekt je spolufinancován EU.