Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Metodik prevence

Čím se školní metodik prevence zabývá?

Činnost školního metodika prevence vychází z vyhlášky MŠMT č.j. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních .

Tato vyhláška vymezuje standardní činnosti školního metodika prevence ve třech oblastech – metodické a koordinační činnosti, informační činnosti a poradenské činnosti.

Školní metodik prevence se zabývá zejména tvorbou a kontrolou realizace Minimálního preventivního programu školy. Dále koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů (tj. šikana, kyberšikana, závislosti, záškoláctví, sebepoškozování, kriminalita, vandalismus, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, poruchy příjmu potravy, problematika sekt a sociálně patologických náboženských hnutí, nedostatečná péče o dítě). Metodik prevence
dále úzce spolupracuje s třídními učiteli, vede spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy a shromažďuje příslušné odborné zprávy a informace o žácích, rovněž vede písemné záznamy o navržených a realizovaných opatřeních v rámci prevence. Poskytuje poradenské služby žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci. V kooperaci s výchovným poradcem a vedením školy připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování.

Kdo je školním metodikem prevence?

Mgr. Mirka Hušková (od 1.9.2012)

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce:

Každé pondělí od 14.00-14.45,
v nutných případech lze dohodnout i jiný termín.

Kontakt:

huskova@zsbernartice.cz, tel. 777 531 052

aktualizace 6.9.2013