Leden  2021
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Stanovy školního parlamentu ZŠ a MŠ Bernartice

 Parlament

    Školní parlament je orgánem žáků. Jeho členové se mohou vyjadřovat k zájmům žáků, vznášet dotazy a přinášet podněty k vylepšení prostředí školy, školním a mimoškolním akcím.

Pravidla

 1. Členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Parlamentu se účastní žáci 3. – 9- ročníku. Každá třída může zvolit 1-3 zástupce dle počtu žáků ve třídě. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 2. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání školního parlamentu. Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit.
 3. Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 4. Povinností každého člena parlamentu je  informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách,  o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
 5. Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 6. Školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy, pedagogové a případně další zaměstnanci. Rozhodnutí ředitelky a vedení školy je povinen respektovat.
 7. V případě, že práce školního parlamentu bude pouze formální, může ředitelka školy jeho činnost kdykoliv ukončit.

  Cíle

 • sdělovat žákům aktuální informace, plán akcí, ale i připomínky vedení školy a  učitelů
 • sdělovat vedení školy připomínky, informace žáků k dění ve třídách, ve škole
 • informovat žáky o novinkách v průběhu roku
 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • aktivně se zapojovat do akcí školy, případně vznášet návrhy