Časový harmonogram absolventských prací 2017/2018

Hledáme kandidáty do školské rady

Na třídních schůzkách 15. listopadu budou rodiče volit ze svých řad zástupce do školské rady. Vyzýváme tímto zákonné zástupce našich žáků, aby zvážili svou kandidaturu. Členy školské rady se stanou dva s nejvyšším počtem získaných hlasů. Svůj zájem kandidovat sdělte do konce října třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Konec papírových žákovských knížek na 2. stupni

Příští týden v pátek, 13. 10. 2017, přechází 2. stupeň plně k užívání elektronické žákovské knížky (dále jen EŽK), platnost papírových žákovských knížek končí. Od tohoto data budou zákonní zástupci informováni o prospěchu svých dětí JEN prostřednictvím její elektronické podoby.

Elektronická žákovská knížka

V horní části pravé lišty máte nyní možnost snadného přístupu do elektronické žákovské knížky.

Velký den pro nové prvňáčky

V pondělí 4. září usedlo do lavic 17 nových žáčků.

Zájmové kroužky 2017/2018

Které kroužky mohou Vaše děti v letošním školním roce navštěvovat?  

Seznam sešitů pro 2.stupeň

Jaké sešity si připravit do školy?

Důležité informace pro školní rok 2017-2018

Jak bude probíhat první školní týden?

Sešity a pomůcky pro 2.-5. třídu

Co budou v nadcházejícím školním roce žáci potřebovat?

Informace pro rodiče prvňáčků

Máte doma prvňáčka? Pozorně čtete!

Stránka 1 / 712345...Poslední »